Privacy

Deze privacyverklaring maakt deel uit van en dekt de website van Bob Stijl Kappers. Bob Stijl Kappers respecteert de privacy van alle gebruikers van de website Bob Stijl Kappers en zorgt dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Indien u niet instemt met het privacybeleid in zijn geheel, dient u onze website niet gebruiken.

De gegevens die door Bob Stijl Kappers worden verwerkt zijn in te delen in twee categorieën:

 1. Persoonsgegevens die u zelf invult op het registratieformulier, zoals uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.
 2. 'Traffic gegevens' zoals bijvoorbeeld het IP adres van uw computer worden geregistreerd en er wordt naar uw 'surfgedrag' op de website van bobstijl.nl gekeken.

Persoonsgegevens
Wanneer u via onze website een account aanmaakt, vragen wij u om een aantal persoonlijke herkenbare gegevens. Wij gebruiken deze informatie voor het verwerken en maken van uw account en om u de status van uw ervaringen via e-mail mee te delen. We sturen u alleen een e-mail in de volgende gevallen:

 • Ter bevestiging van uw registratie: Nadat u een zichzelf heeft geregistreerd ontvangt u een welkomstmail met alle informatie over uw account. Ook als u uw ervaringen heeft gewijzigd of geannuleerd ontvangt u hiervan een bevestigings e-mail.
 • Om u de link voor de bevestigingscode te sturen na registratie voor de kapper: het kan voorkomen dat de u zich als kapper heeft geregistreerd maar nog niet heeft bevestigd. Wij sturen u dan eenmalig de link waar u uw bevestigingscode kunt invullen.
 • Om u op de hoogte te stellen van kappersaanbiedingen als u heeft aangegeven die te willen ontvangen. U kunt echter te allen tijde aangeven de aanbiedingen niet meer te willen ontvangen door naar uw eigen account te gaan en dit uit te zetten.
 • Een herinneringsmail voor de kapper enkele dagen voor uw contract met ons afloopt.
 • Wij sturen u, als kapper, eenmalig een sms met de bevestigingscode om u te registreren. Dit doen wij per sms om er zeker van te zijn dat uw profiel niet gebruikt wordt door derden.

Doel van het verwerken van persoonsgegevens
Het doel van het verwerken van de gegevens is het verwerken en afhandelen van uw geplaatste ervaringen en afgenomen diensten en het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de website. Deze gegevens helpen ons om onze website beter te laten aansluiten bij de wensen van de gebruikers van de website. Persoonsgegevens worden alleen voor bovengestelde doelen verwerkt.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Uw betalingen worden via een beveiligde server (secure server) bij ons gedoen. Daarbij gebruiken we een veilige technologie, die al uw persoonlijke- en bankgegevens codeert. Op deze manier kunnen uw gegevens niet worden onderschept of gebruikt voor andere doeleinden dan uw betaling bij ons.

Alle gegevens die u verstuurt, worden voor uw veiligheid versleuteld door het gebruik van SSL (Secure Socket Layer) technologie. Op die manier kunnen uw gegevens niet worden onderschept of aangewend voor andere doeleinden dan de door u gewenste transactie. U kunt zien of uw browser een beveiligde verbinding tot stand heeft gebracht aan het icoontje (doorgaans een gesloten hangslot) onderaan het scherm van de browser. Bovendien begint de URL boven in de adresregel met https:// in plaats van http://.

Bescherming van uw persoonsgegevens
Bob Stijl Kappers neemt haar verantwoordelijkheid aangaande de privacy van uw persoonsgegevens serieus. Bob Stijl Kappers zal de juiste technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen. Bob Stijl Kappers stelt uw persoonlijke gegevens onder geen beding zonder uw nadrukkelijke toestemming beschikbaar aan derden, behalve: wanneer Bob Stijl Kappers hier wettelijk toe verplicht wordt. Hoewel Bob Stijl Kappers alles in het werk stelt om de privacy van de gebruikers van haar website te waarborgen, kan Bob Stijl Kappers van rechtswege worden verzocht om informatie te verschaffen die u verstrekt heeft. Bob Stijl Kappers kan uw persoonsgegevens bekend maken als wij daartoe op grond van een wettelijke verplichting toe kunnen worden gedwongen, of als wij te goeder trouw menen dat zo'n handelwijze noodzakelijk is om

 1. mee te werken aan een juridische procedure die tegen Bob Stijl Kappers of de site wordt aangespannen;
 2. de rechten of het eigendom van Bob Stijl Kappers, de website of de gebruikers ervan te beschermen en te verdedigen;
 3. op te treden in noodsituaties om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Bob Stijl Kappers, de website of de gemeenschap te beschermen.

Bob Stijl Kappers behoudt zich het recht voor om gevolg te geven aan wettelijke uitvoeringsmaatregelen en voorschriften ten aanzien van uw gebruik van deze website of aan Bob Stijl Kappers verstrekte of door haar verzamelde informatie betreffende uw gebruik van deze website.

Traffic gegevens
Trafficgegevens worden verkregen door:

 • Cookies
  Bob Stijl Kappers kan bij het aanbieden van haar diensten gebruik maken van cookies. Dit zijn kleine bestandjes, die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Aan de hand hiervan kan onze website u herkennen wanneer u de website van Bob Stijl Kappers bezoekt. Zo kunnen we ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie moet invoeren. Wat in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw eigen browser-instellingen. Mocht u in uw browser het gebruik van cookies hebben uitgezet of willen uitzetten, dan kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website van Kapperservaring.nl bezoeken. Kapperservaring.nl is niet aansprakelijk voor foutief geplaatste ervaringen die gemaakt zijn als gevolg van cookies.
 • Logfiles
  Zoals de meeste standaard website servers gebruiken wij logboekbestanden. Hierin worden gegevens bewaard zoals internet protocol (IP) adressen, type browser, internet service provider (ISP), verwijzende/afsluitende pagina's, type platform, datum/tijdgegevens en het aantal klikken ten behoeve van de analyse van tendenzen, het beheer van de site, het traceren van gebruikersbewegingen in de gegevensverzameling, het opsporen van problemen met onze servers en het verzamelen van demografische gegevens voor algemeen gebruik. IP-adressen en dergelijke worden niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens.

Algemeen
Bob Stijl Kappers behoudt zich het recht voor deze verklaring te allen tijde te wijzigen. Wanneer u een vragen en/of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, kunt u ons contactformulier invullen.

Bob Stijl - Cookies

Bob Stijl maakt gebruik van cookies
Zonder cookies is Bob Stijl in deze vorm niet mogelijk. We gebruiken echter enkel functionele en analytische cookies die geen persoonsgegevens bevatten en niet tot een individu te herleiden zijn. Indien je deze website bezoekt worden er dus altijd cookies opgeslagen.


Wil je deze website toch bezoeken maar geen cookies? Dan dien je de cookies zelf handmatig te verwijderen.
Klik op 'Meer info over cookies' om te ontdekken hoe je onze cookies handmatig kunt verwijderen.